ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όροι Χρήσης Διαγωνισμού Ανακύκλωσης Μπαταριών για το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης αλλά και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανακύκλωση των μπαταριών, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης των παιδιών για ένα καλύτερο και πιο υγιές περιβάλλον, η εταιρεία ΑΦΗΣ σε συνεργασία με την Οργάνωση Γη σκοπεύει να διενεργήσει σχολικό διαγωνισμό σε μαθητές Δημοτικού τους μελλοντικούς ενήλικες αυτού του πλανήτη, ηλικίας 7-12.

Ο διαγωνισμός αυτός θα διενεργηθεί σε Δημοτικά σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά), σε πανελλαδικό επίπεδο, με μαθητές των Α’ έως ΣΤ’ τάξεων και θα ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις για όλα τα (δημοτικά) σχολεία που ενδιαφέρονται να λάβουν συμμετοχή.

 

Σκοπός του διαγωνισμού:

Σκοπός του προγράμματος είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους κινητοποιήσουμε, ώστε να κατανοήσουν την σημασία της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την περιβαλλοντική συνείδηση της σχολικής κοινότητας και την ευαισθητοποίησή της στην ανακύκλωση. Μέσα από ενέργειες θα ενημερωθούν οι μαθητές για τη διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης μπαταριών και το όφελος που συνεπάγεται για το Περιβάλλον, την Δημόσια Υγεία, την Κλιματική Αλλαγή καθώς και την συσχέτιση με την Κυκλική Οικονομία.

 

Τρόπος συμμετοχής & Αξιολόγηση:

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού και αναφορικά με την συμμετοχή σε αυτόν, καλούνται οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους να συλλέξουν τις άδειες μπαταρίες από το σπίτι τους και να τις τοποθετήσουν στον ειδικό κάδο ΑΦΗΣ που θα βρουν στο σχολείο τους. Μόλις το περιεχόμενο του κάδου ξεπεράσει το μισό του ύψος, θα γίνει καταμέτρηση του βάρους των μπαταριών που συλλέχθηκαν και τα σχολεία με τη μεγαλύτερη συλλογή βάρους θα κερδίσουν κάποιο έπαθλο.

Κάθε φορά που το περιεχόμενο του κάδου ξεπεράσει το μισό του ύψος, ο υπεύθυνος του σχολείου καλείται να επικοινωνήσει με τον οργανισμό ΑΦΗΣ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας (www.afis.gr) για το άδειασμα και ζύγισμα του κάδου. Ο αδειοδοτημένος συλλέκτης-συνεργάτης της ΑΦΗΣ επισκέπτεται το σχολείο για άδειασμα και ζύγισμα του κάδου εντός 3-4 εργασίμων ημερών.

Το σχολείο συνεχίζει να γεμίζει εκ νέου τον κάδο ΑΦΗΣ όσο ο διαγωνισμός βρίσκεται σε ισχύ. Η ΑΦΗΣ επικαιροποιεί το συνολικό το συνολικό βάρος των μπαταριών που συλλέχθηκαν και στο τέλος του διαγωνισμού εκδίδει πιστοποιητικό συνολικής αποκομιδής.

 

Συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν όλα τα σχολεία Α΄/θμιας Εκπαίδευσης (ιδιωτικά και δημόσια).

 

Υποβολή Αιτήσεων:
  • Συμπλήρωση φόρμας από το εκάστοτε σχολείο που επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, για δήλωση συμμετοχής στο site της ΑΦΗΣ afis-kinigoi.gr 
  • Απαραίτητη προϋπόθεση το σχολείο να διαθέτει τον κάδο της ΑΦΗΣ. Στην περίπτωση δεν τον διαθέτει, μπορεί να υποβάλλει το σχετικό αίτημα για έναν δωρεάν κάδο μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

https://afis.gr/simeia-syllogis/aitisi-dorean-kadoy/

 

Χρονική διάρκεια διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός θα έχει επτάμηνη ισχύ με διάστημα από τον Νοέμβριο του 2021 έως και τις 15 Μαϊου του 2022. Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου.

 

Συμμετοχή στον διαγωνισμό:

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό της ΑΦΗΣ πραγματοποιείται σε επίπεδο Δημοτικού σχολείου και είναι προαιρετική. Προκειμένου η συμμετοχή του σχολείου να είναι έγκυρη, υπάρχει απαραίτητη προϋπόθεση το σχολείο που επιθυμεί να συμμετάσχει το www.afis-kinigoi.gr και να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής με όλα τα σχετικά, υποχρεωτικά παιδία.

Στην περίπτωση που ένα σχολείο επιθυμεί να λάβει συμμετοχή και δεν διαθέτει ήδη ειδικό κάδο ΑΦΗΣ, θα απαιτείται να υποβάλλει το σχετικό αίτημα για έναν δωρεάν κάδο.

 

 

Αξιολόγηση συμμετοχών:

Η αξιολόγηση των συμμετοχών στον διαγωνισμό αφορά ποσοτικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα και για λόγου δίκαιης αξιολόγησης των σχολείων, παρακάτω παραθέτουμε την διαίρεση, βάσει του πληθυσμού των παιδιών ανά σχολείο ως εξής:

α) Κατηγορία: Σχολεία με 1-100 παιδιά,

β) Κατηγορία: Σχολεία με 101-200 παιδιά

γ) Κατηγορία: Σχολεία με 201-300 παιδιά

δ) Κατηγορία: Σχολεία με 301-500 παιδιά

ε) Κατηγορία: Σχολεία με 500+ παιδιά .

 

Έπαθλα:

ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΑΘΛΟ: Κατασκευή ανακυκλωμένου rubber floor (max. 80 τ.μ. ανά νικητή) για 5 σχολεία (ένα από κάθε κατηγορία).

2ο ΕΠΑΘΛΟ: Αναδιαμόρφωση σχολικής αίθουσας (laptop, οθόνη τοίχου, προτζέκτορα, μικρόφωνο & ηχεία).

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ (για τα νικητήρια σχολεία): σε κάθε κατηγορία σχολείου, όποιο σχολείο βγαίνει 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο όλοι οι μαθητές του θα κερδίζουν από ένα μπλουζάκι ενθάρρυνσης ανακύκλωσης.

 

Πέντε (5) σχολεία (1 από κάθε κατηγορία) τα οποία θα έχουν συλλέξει το μεγαλύτερο βάρος άδειων μπαταριών μέχρι και τις 15 Μαϊου 2022, ανά κατηγορία, θα αποτελέσουν τους πέντε μεγάλους νικητές, που θα λάβουν το μεγάλο έπαθλο.

Αντίστοιχα, πέντε (5) σχολεία (1 από κάθε κατηγορία) που θα έχουν καταλάβει τη δεύτερη αντίστοιχα θέση στην καταμέτρηση της κατηγορίας που συγκαταλέγονται (μέχρι και τις 15 Μαϊου), θα λάβουν το δώρο της αναδιαμόρφωσης σχολικής αίθουσας.

 

Πνευματικά δικαιώματα:

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός δεν συνδέεται με τη δημιουργία ατομικών ή συλλογικών έργων οιασδήποτε μορφής τα οποία αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και για τον λόγο αυτό δεν έχει εφαρμογή εν προκειμένω ο Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»  [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993].